Corporate Social Responsibility (CSR)

Whole In One Creative Ltd.

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

Move the World Together ...oh yes we can...

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร คือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกิจการเพื่อสังคมของเราที่ได้ทำ

CSR ด้านการศึกษา

Whole In One Creative ได้เป็นเจ้าภาพ และเป็นวิทยาการ ดำเนินการส่งเสริมความรู้ต่างๆ อาทิโครงการสอนหรืออบรมฟรี หรือมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

โครงการสอนการตกแต่งภาพ ฟรี
สอนและให้ความรู้เรื่องการตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP รวมทั้ง workshop ให้แก่องค์กรรัฐ อาทิเช่น สำนักงาน CDC กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณะสุข รวมถึงองค์กรบริษัทเอกชนต่างๆ

โครงการสอนการทำ website ฟรี
สอนและ workshop ให้แก่ผู้สนใจในการทำ website เบื้องต้น

สอนทำ website เบื้องต้น
สอนทำ website เบื้องต้น


วิทยากรรับเชิญ จ.ยะลา
หัวข้อ สร้างแบรนด์แบบไหน ให้จับใจลูกค้า ยุค Social Network วันที่ 19 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สร้างแบรนด์แบบไหน ให้จับใจ
สร้างแบรนด์แบบไหน ให้จับใจ


โครงการ Your're never too old to learn
สอนและ workshop ให้แก่ผู้สูงอายุ ในหัวข้อ Google Sheet, Line@ ให้แก่ผู้สนใจ


Your're never too old to learn
Your're never too old to learnCSR กิจกรรมจิตอาสา

Whole In One Creative ได้มีส่วนร่วมในกิตกรรม จิตอาสาต่างๆ

กิจกรรมจิตอาสา ปลูกดอกดาวเรือง
ถือเป็นโอกาสอันดี ที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกดาวเรืองรอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ

จิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง
จิตอาสาปลูกดอกดาวเรืองกิจกรรมจิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจนบ้านหทัยการุณ
ในช่วงสิ้นปีเทศกาลคริสตมาศ บริษัทได้ร่วมกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจน รวมทั้ง รวบรวมเงินซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งกิจกรรมเกมส์ สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ
เด็กบ้านหทัยการุณ
เด็กบ้านหทัยการุณ

กิจกรรมจิตอาสา ออกแบบ website ฟรี แก่มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร
บริษัทได้รับผิดชอบในการออกแบบ website แก่มูลนิธิต่างๆ และดูแลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสำคัญ สำหรับมูลนิธิต่างที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยนช์ต่อไป


wangthaihainan.com
wangthaihainan.com

montfortian.com
montfortian.comCSR ด้านสิ่งแวดล้อม

Whole In One Creative สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น

โครงการหลังคาเขียว นำกล่องนม มาทำเป็นหลังคา
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหลังเขียว โดยสนับสนุนและถือปัฎิบัติในสำนักงาน และเพื่อนบ้านในชุมชน โดยการนำกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ UHT มาทำการล้าง ตากให้แห้ง และนำส่งกล่องรับที่ร่วมรายการ ทำให้เป็นการลดปริมาณขยะ และทำให้เป็นประโยชน์


โครงการหลังคาเขียว
โครงการหลังคาเขียวโครงการคัดแยกขยะ บริษัท Whole in one Creative Ltd.
สำหรับขยะของสำนักงาน เราได้มีการสนับสนุนและ รณรงค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการคัดแยกขยะดังนี้
• ขยะกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้า ก็ทำการบรรจุหีบห่อ พร้อมสำหรับการส่งต่อ
• ขยะประเภทขวด
• ขยะกล่อง UHT ส่งโครงการหลังคาเขียว
• ขยะอันตราย เช่น แบตตารี่ หรืออุปกรณ์อีเลคโทนิคที่เสียแล้ว


โครงการคัดแยกขยะ
โครงการคัดแยกขยะ

Perimeter

We create Ad which is relevant to what clients need. We create concept and come up with attractive execution, fresh idea and being on top and above what other could have done. 

 • Television Advertising
 • Radio
 • Print Advertising (Press Ad, Magazine Ad) 
 • Direct Marketing
 • Point of Purchase

 

Highly skill world class graphic design services with an up-to-date Graphic, modern and dynamic Design

 • LOGO, Corporate Identity
 • Package Design
 • Booth Design 
 • Invitations
 • Annual Report
 • Company Profile

 

Services on web channels that can display and sell products 24/7 with crystal reflex of client identity.

 • Domain and Hosting
 • Website Design 
 • Web Programing
 • Microsite, Landing Page
 • Web Banner Ad
 • Social Network

 

Commercial Photography Services

 • Food and Beverage Photography
 • Product Photography 
 • Architecture & Interior Photography
 • Ecommerce Photography
 • Advertising Photography
 • Lifestyle Photography
 • Portrait Photography
 • Conceptual Photography

©2019-39 by Whole In One Creative Company Limited